Chamber of Secrets

Chamber of Secrets (http://www.cosforums.com/index.php)
-   The Language Lab (http://www.cosforums.com/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Ym Prat Language (http://www.cosforums.com/showthread.php?t=115270)

FireSlytherin February 26th, 2008 12:17 am

Ym Prat Language
 
See if you can guess what language this is and then you are welcome to join :)

E ys cbaygehk eh y haf myhkiyka...fammm hud duu haf pid ed ec lymmat Ym Prat. Ed'c vnus dra kysa vehym vyhdyco. E famlusa ymm uv druca fru lyh vekina uid fryd myhkiyka drec ec. :)

Klio February 26th, 2008 12:39 am

Re: Ym Prat Language
 
E ys yccisehk dryd drec ec "Al Bhed", yd maycd dryd'c fryd ed muugc mega.... Hud dryd E ghuf suna ypuid drec dryh fryd E ryja raynt ynuiht dra fap.... E ys hud y kysan socamv....

:D

gipro2003 February 26th, 2008 1:00 am

Re: Ym Prat Language
 
Ugyo E ytsed, E ryt du muug ed ib uh [Wikipedia], pid E vekinat ed uid :) E's hud y kysan aedran, pid ed ec jano ehdanacdehk. E ryt hu etay dryd cusa kysac lnaydat y dudymmo haf myhkiyka. E ruba E's fnedehk drec lunnaldmo.

Klio February 26th, 2008 1:50 am

Re: Ym Prat Language
 
Famm, ed naymmo ech'd y bnuban ehjahdat myhkiyka - hud mega [Klingon] un [Sindarin] yht [Quenya] ev oui keja ed zicd y meddma muug oui'mm caa dryd ed icac y vyenmo cesbma gao, zicd nabmylehk maddanc po udran maddanc. Oui luimt pycelymmo veht uid zicd po lralgehk dra vnaxiahlo uv maddanc yht talebranehk ed mega dryd. Pid uv luinca, dra uhmeha luhjandan sygac meva aycean :D

gipro2003 February 26th, 2008 2:05 am

Re: Ym Prat Language
 
Oac, ouin nekrd. Pid cdemm ehdanacdehk dryd baubma fuimt ajah dyga dra desa du syga cusadrehk cilr yc y jetau kysa suna eh tabdr po lnaydehk cusafryd uv y tevvanahd myhkiyka. Ajah suna bnubc du druca fru dyga dra desa du ehjahd drehkc mega [Klingon] yht [Sindarin]. Yht dra uhmeha luhjanda ec tavehedamo silr aycean

FireSlytherin February 26th, 2008 3:19 am

Re: Ym Prat Language
 
[Kilo] Mum oui yccisa nekrd. Ed ec Ym Prat.

Drec myhkiyka (E fyc dumt po y vneaht uv seha vnus yhudran RB ceda) cyet dryd drec myhkiyka fyc icat eh VV. E drehg ed'c jano ehdanacdehk ruf drao syga dra kysa draen ufh po lnaydehk cilr y myhkiyka. Ed'c naymmo luum

Klio February 26th, 2008 5:56 pm

Re: Ym Prat Language
 
E drehg dra naymmo luum drehg ec dryd drao ryja lusa ib fedr y gao dryd yldiymmo bnutilac funtc dryd oui lyh yddasbd du bnuhuihla. Dryd sicd ryja dygah cusa aqbanesahdehk. Yht dra dnyhcmydeuh kieta uh dra luhjandan E ys icehk ec vih.

E drehg ed ec y bnaddo hayd fyo uv lnaydehk y myhkiyka vun y kysa - ed muugc yht cuihtc mega y vunaekh myhkiyka, oad drana ec y naycuhypma fyo uv ihtancdyhtehk ed fedruid ryjehk du cdito ed bnubanmo. Kejac oui dra 'vunaekh myhkiyka ydsucbrana' fedruid oaync uv avvund. Fryd'c hud du mega? :D

gipro2003 February 26th, 2008 6:51 pm

Re: Ym Prat Language
 
Yknaat. E drehg E ys icehk dra cysa dnyhcmydun yc oui yna, yc seha ryc y bnhuihleydeuh kieta yc famm,yht E yknaa ed ec ehdanacdehk du nayt. :) Yht E's pakehhehk du talebran frelr maddanc nabnacahd frelr (Ahkmecr) maddanc! E drehg drec fuimt ymcu pa hayd du fneda hudac eh lmycc yht ev lyikrd dra daylran fuimthd ghuf fryd oui fana fneedhk :) Ur tet, E zicd cikkacd cusadrehk mega dryd???

Klio February 26th, 2008 7:34 pm

Re: Ym Prat Language
 
MUM...oac, dryd ec icavim, yht ed cruimt pa vyenmo ayco du maynh.... E ys cdyndehk du yhymoca dra gao, yht E drehg ed ec nydran lmajan. Eh untan du gaab funtc bnuhuihlypma oui ryja du nabmyla jufamc po udran jufamc, yht syga cina dryd luhcuhyhdc frelr lyh cuiht uh draen ufh (m, n, c yht cu vundr) yna nabmylat po cesemyn uhac, yht dra crund luhcuhyhdc yna nabmylat po cesemyn uhac, duu. Eh Ahkmecr oui ryja du ymcu syga cina dryd lussuh luspehydeuhc mega 'dr' tuh'd lusa uid yc cusadrehk yfgfynt, yht drah oui cruimt pa ymm nekrd. Yldiymmo, uhla oui ryja fungat uid dra bnehlebmac ed fuimt pa vyenmo ayco du lusa fedr y cesemyn gao ouincamv. Tejeta ib dra ymbrypad eh dra knuibc uv tevvanahd dobac uv cuihtc, yht drah aqbanesahd demm oui ryja cusadrehk dryd muugc naycuhypmo ymm nekrd.

JJFinch February 27th, 2008 2:14 pm

Re: Ym Prat Language
 
:eeep:

gipro2003 February 27th, 2008 10:16 pm

Re: Ym Prat Language
 
mum.. yht dyga dra desa du tu ymm dryd ryntfung socamv frah cusauha ryc ymnayto tuha dra zup vun sa? E drehg hud. E drehg E'mm cdelg du yhymocehk yht fugehk uid dra nabmylasahd maddanc rana. Silr cesbman, macc desa-luhcisehk :)

Klio February 28th, 2008 12:11 am

Re: Ym Prat Language
 
rara.... nekrd oui yna.

Ech'd ed vih dryd MUM lusac uid yc SIS? :D

FireSlytherin February 28th, 2008 1:10 am

Re: Ym Prat Language
 
Mum rar oayr. E'ja paah dnoehk du fung uid ruf du fneda ed fedruid yh uhmeha luhjandan. Frah E vencd maynhat ypuid Ym Prat E'ja fyhdat du vekina uid ruf E luimt syga ed cu E luimt fneda hudac eh lmycc yht hud ryja dra daylran ghuf fryd ed cyet. Ed fuimt pa luuman du yldiymmo pa yp;a du cbayg ed.

Klio February 28th, 2008 2:14 am

Re: Ym Prat Language
 
Famm, mad ic caa ruf ed dinhc uid, crymm fa?

[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z]
-Y P L T A V K R E Z G M S H U B X N C D I J F Q O W

Sasuneca drec yht oui cruimt pa UG. E ryjah'd muugat yd dra bruhadel kieta eh tadyem, pid dryd ech'd ahdenamo cdnyekrdvunfynt, ed caasc....

FireSlytherin February 28th, 2008 5:03 am

Re: Ym Prat Language
 
oayr E'mm ryja du fneda dryd tufh cusafrana E tuh'd drehg E'mm pa sasunewehk ed yhodesa cuuh ^^'

gipro2003 February 28th, 2008 5:36 am

Re: Ym Prat Language
 
mum e drehg ed ec vihho dryd mum palusac [mum] yht dryd sis lusac uid yc [sis]. Dra bnuhuihleydeuh tuac caas du pa macc cdnyekrdvufynt dryh E druikrd, pid E tuhd drehg E'mm veht yhouha du cbayg duu, cu hu funnec uh dryd nekrd huf

Klio February 28th, 2008 8:40 am

Re: Ym Prat Language
 
Famm, ed ec yc E druikrd..... dra namydeuh padfaah dra dfu ymbrypadc ech'd nyhtus - ymm jufamc palusa udran jufamc, yht ymm luhcuhyhdc yna sydlrat feudr udranc dryd ryja cesemyn bnubandeac. Ev oui muug yd ed mega dryd oui'mm caa dryd ed cruimth'd pa duu rynt du sasuneca, ev dryd'c fryd oui fyhd du tu.... :)

The_Green_Woods February 28th, 2008 8:53 am

Re: Ym Prat Language
 
I just can't guess. Russian? Latin, Greek, Romanian, Polish.... Please help; I just need to know. :D

Quote:

Originally Posted by FireSlytherin (Post 4938840)
See if you can guess what language this is and then you are welcome to join :)

E ys cbaygehk eh y haf myhkiyka...fammm hud duu haf pid ed ec lymmat Ym Prat. Ed'c vnus dra kysa vehym vyhdyco. E famlusa ymm uv druca fru lyh vekina uid fryd myhkiyka drec ec. :)

E vehymmo ihtancduut drec myhkiyka. Syho, syho dryhgc du [mexicant] fru ufmat sa, aqbmyehehk ypuid Ym Prat.

FireSlytherin March 7th, 2008 1:18 am

Re: Ym Prat Language
 
Oayr pid frelr uha ec nekrd? ed'c rynt du damm pa lyica ed lyh pa aedran [mum] un [cyc]

Ihtancduut suna macc paehk yh ihtancdydasahd mum...

Oayr hud syho baubma lyh ihtancdyht ed druikr ed fuimt pa hela du mad baubma veht uid vun drascamjac...sygac ed y mud suna vih. E tu ryja suna nacbald vun druca doba uv baubma duu (fru lyh vekina drehkc uid drascamjac)

gipro2003 March 7th, 2008 1:31 am

Re: Ym Prat Language
 
E zicd muugat ib Ym Prat yht jeumy! Yd vencd druikr E fyc xieda luhvicat, E's iciymmo jano kuut yd belgehk ib fryd myhkiyka y beala uv fnedehk ec, yht drec uha fyc dudymmo vunaekh du sa. E tethd ajah ghuf drao lnaydat cilr myhkiykac vun kysac yht drehkc. E cdem drehg dryd ec yh ehdanacdehk luhlabd.


All times are GMT +1. The time now is 8:05 pm.

Powered by: vBulletin, Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

Original content is Copyright © MMII - MMVIII, CoSForums.com. All Rights Reserved.
Other content (posts, images, etc) is Copyright © its respective owners.